ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร

กิจกรรมทำดีเพื่อสังคม พี.โอ.แคร์ & ดีคิว
วัดทองสัมฤทธิ์ เขตมีนบุรี กทม.
ครัั้งที่ 1/2559

กิจกรรมทำดีเพื่อสังคม พี.โอ.แคร์ & ดีคิว
หาดบางแสน จ.ชลบุรี
ครัั้งที่ 2/2559